Om Egret.net

Egret.net har vært i virke siden august 2014, med tilbud om rådgivning innenfor alle former for investeringer for privatpersoner. Vår stab er inndelt etter følgende fagområder:

Bolig – herunder alle former for boligfinansiering, flytting av lån, refinansiering, lån til fritidsbolig og oppussing.

Trading – aksjer og fond, derivater, valutahandel og råvarer.

Forbrukerøkonomi – banksparing, forbrukslån, rammelån, brukskreditter og kredittkort.

Vi tilbyr kompetanse innen hvert enkelt fagområde hovedsakelig i Oslo-området, men har tilknyttede partnere over det meste av landet. For kunder som ønsker andre tjenester utenom de vi selv tilbyr (skattespørsmål, regnskap eller lignende), kan vi være behjelpelige med å finne egnede rådgivere blant våre samarbeidspartnere.

Alle ansatte og tilknyttede fagpersoner etterstreber høy servicegrad, og har alltid fokus på å skape de beste resultatene for våre kunder.